• სავალუტო ანგარიშსწორება: სამართლებრივი შესაბამისობა, მაღალი ეფექტურობა

    სავალუტო ანგარიშსწორება: სამართლებრივი შესაბამისობა, მაღალი ეფექტურობა

    ჩვენი სავალუტო ანგარიშსწორების სისტემა პირდაპირ არის დაკავშირებული ჩინეთის მთავარ ბანკებთან: ჩინეთის ბანკი, ჩინეთის ინდუსტრიული და კომერციული ბანკი, ბანკი დონგგუანი და ა.შ. მსოფლიოში გამოყენებული მრავალი სავალუტო ვალუტა, როგორიცაა ჰონგ კონგის დოლარი, აშშ დოლარი და ევრო, შეუძლია პირდაპირ გადაიხადოს RMB ჩვენი ანგარიშსწორების სისტემის საშუალებით. ის ასევე მხარს უჭერს RMB ანგარიშსწორებას.